Rijbewijs ingevorderd alcohol

Het is algemeen bekend dat een bestuurder na het rijden onder invloed gestraft kan worden. In sommige situaties kan als voorlopige maatregel bij het rijden onder invloed van alcohol echter ook het rijbewijs ingevorderd worden.

Alcohol controle in verkeer

Bijna iedere zaak start met een voorlopige ademanalyse. Een bestuurder moet dan in een voorselectie-apparaat blazen. Dit apparaat geeft dan middels een A, A/F en F aan of een bestuurder teveel alcohol heeft gedronken om te mogen rijden. Indien dit het geval is, wordt een bestuurder aangehouden.

Aanhouding

Na de aanhouding volgt de definitieve ademanalyse. De bestuurder moet dan nogmaals blazen. Bij een ademalcoholgehalte hoger dan 570 µg/l moet het rijbewijs ingevorderd worden. Bij een beginnend bestuurder ligt die grens nog lager. Alsdan wordt het rijbewijs ingevorderd bij een ademalcoholgehalte dat hoger is dan 350 µg/l. De hoeveelheid alcohol in de adem is derhalve doorslaggevend.

Tegenonderzoek

Soms is een ademanalyse niet mogelijk of wenst een verdachte een tegenonderzoek. Dan bestaat de mogelijkheid tot een bloedproef. Bij een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,3 wordt het rijbewijs ingevorderd. Bij een beginnend bestuurder ligt dit bloedgehalte op 0,8.

Niet meewerken

Het niet meewerken aan de ademanalyse of de bloedproef is ook strafbaar gesteld. Anders zou een verdachte zijn straf kunnen ontlopen door te weigeren mee te werken aan een onderzoek naar de hoeveelheid door hem genuttigde alcohol. Verder kan in die situatie ook het rijbewijs ingevorderd worden.

Invordering rijbewijs

Er wordt weleens vergeten dat de invordering van het rijbewijs door de politie een voorlopige maatregel is. Deze maatregel mag alleen worden genomen in het belang van de verkeersveiligheid en ter voorkoming van recidive. Bij het rijden onder invloed van alcohol is het geen voorschot op de uiteindelijk op te leggen rijontzegging. Om die reden mag er derhalve geen invordering van een rijbewijs plaatsvinden.

Invordering en rijontzegging

De periode dat het rijbewijs ingevorderd is geweest, moet uiteindelijk wel weer worden afgetrokken van de duur van de opgelegde ontzegging van de rijbevoegdheid. Een bestuurder heeft in die periode niet mogen rijden en het zou onredelijk zijn wanneer daarmee bij de strafoplegging geen rekening zou worden gehouden.

Klaagschrift

Wanneer uw rijbewijs ingevorderd is wegens het rijden onder invloed van alcohol kan dat heel vervelend voor u zijn. U kunt uw rijbewijs bijvoorbeeld nodig hebben voor uw werk. Teneinde uw rijbewijs eerder terug te kunnen krijgen, heeft u de mogelijkheid een klaagschrift bij de rechtbank in te dienen. Dan volgt er op korte termijn een zitting. De rechtbank kan dan de voorlopige teruggave van uw rijbewijs bevelen. Bij deze klaagschriftprocedure kunnen wij u behulpzaam zijn, neem contact met ons op.

^ Naar boven