Oldtimer en gebreken

Als u als consument een oldtimer (auto ouder dan 25 jaar) of youngtimer (auto ouder dan 15 jaar) koopt, kan het zijn dat de oldtimer mogelijk gebreken heeft.

 

Bij de aanschaf van een oldtimer moet u er altijd rekening mee houden dat het een auto is die ouder is en dat het vaak ook gepaard kan gaan met gebreken. Dit betekent echter niet dat u alles dient te accepteren.

 

Bij een nieuwe auto of bij een auto die enkele jaren oud is, hoeft u geen gebreken te verwachten. Bij een oldtimer moet u er rekening mee houden dat de auto mogelijk niet meer in perfecte staat is en dat u daar kosten aan gaat krijgen. De verwachtingen bij een oldtimer zijn in de regel dan ook anders dan die bij een nieuwe of jong gebruikte auto.

 

Als consument wordt u door wettelijke bepalingen beschermt tegen miskopen. Als een door u gekocht product gebreken heeft, moet de verkoper het gekochte product gratis repareren of u een nieuw product leveren. Het gebeurt veelvuldig dat een verkoper zich op het standpunt stelt dat het gebrek pas na de koop is ontstaan en dus voor rekening en risico van u als consument-koper komt en dat u als consument maar moet bewijzen dat het gebrek al bestond toen u het product kocht.

Onderzoeksplicht

Ga bij de aankoop van een oldtimer niet alleen af op de inhoud van de advertentie en de mededelingen die de verkoper aan u doet. U heeft als consument een onderzoeksplicht. U zult de oldtimer zelf moeten onderzoeken op mogelijke gebreken. In dat kader is het altijd verstandig een proefrit te maken of een expert mee te nemen. Let bij de aankoop van een oldtimer altijd goed op. U dient dus rekening te houden met mogelijke gebreken. Helaas voor u als consument kunt u niet alles van te voren weten en kan het toch zomaar zo zijn dat de oldtimer een (verborgen) gebrek heeft en als u dat had geweten, had u de oldtimer mogelijk niet gekocht. Heeft u als consument geen onderzoek gedaan dan zou dit feit u in een eventuele procedure tegengeworpen kunnen worden.

 

Mocht u een oldtimer hebben gekocht met gebreken dan zult u de verkoper in gebreke moeten stellen en hem in de gelegenheid moeten stellen om alsnog de gebreken te verhelpen (herstellen/repareren). De verkoper vindt meestal dat hij niet aansprakelijk is voor de gebreken en zal vaak niet tot reparatie willen overgaan en zich mogelijk verschuilen achter het feit dat hij geen garantie met u is overeengekomen en dat het probleem er niet was toen u de oldtimer kocht. U hoeft als consument dit niet altijd te accepteren. Echter, bij een oldtimer zal dat altijd wat lastiger gaan, omdat u als consument weet dat een oude auto gepaard kan gaan met mogelijke gebreken. Hierop kunnen uitzonderingen zijn.

 

Bij de koop van een oldtimer is minder snel sprake van non-conformiteit (artikel 7:23 BW). Juridisch betekent dit dat de oldtimer of youngtimer niet beantwoord aan de overeenkomst en dat het autobedrijf (lees: verkoper) tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst.

Gebreken dan tijdig klagen

Als u een oldtimer heeft gekocht met gebreken die u op grond van uw onderzoekplicht niet direct kon vaststellen en u wenst de verkoper aan te spreken, is het altijd van belang om dit direct schriftelijk te doen en wel uiterlijk binnen 2 maanden nadat u de gebreken heeft ontdekt.

 

U dient de verkoper schriftelijk aan te schrijven en in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om de gebreken te verhelpen (lees: herstellen/repareren). Doet de verkoper dat niet dan is er een aantal juridische mogelijkheden, u laat de auto herstellen door een derde, mits het daadwerkelijk gebreken zijn die u niet had hoeven te verwachten en u gaat de schade op de verkoper verhalen. De verkoper zal de gebreken vaak betwisten en dan zult u als consument moeten aantonen dat het gebreken waren die u niet had hoeven te verwachten bij de aankoop van de oldtimer. Doet de verkoper nadat hij in gebreke is gesteld niets dan is de verkoper in verzuim en kunt u als consument er ook voor kiezen ontbinding van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen van de verkoper.

 

In de praktijk gaat dit juridisch gezien vaak fout, waardoor u als consument toch met lege handen achter blijft of wel u heeft misschien wel gelijk maar krijgt het niet. Vaak is het inschakelen van juridische bijstand gewenst om tot het gewenste resultaat te komen.

Advies

Heeft u een oldtimer gekocht met gebreken en u wenst de verkoper aan te schrijven dan is het verstandig eerst de juridische mogelijkheden te verkennen. U kunt hiervoor contact opnemen met SMART Advocaten.

^ Naar boven