Aansprakelijkheid bij aanrijding fietser

Alle automobilisten moeten dit herkennen: Fietsers doemen op de meest onverwachte momenten op en houden zich niet altijd aan de verkeersregels. Een aanrijding tussen een auto en een fietser is helaas zo gebeurd en komt vaak voor. Met al snel grote gevolgen voor alle betrokkenen.

 

Hoe zit het met de aansprakelijkheid wanneer er een aanrijding tussen een auto en een fietser heeft plaatsgevonden? Er zijn verschillende scenario’s denkbaar:

De automobilist is fout

Als u als automobilist een verkeersfout heeft gemaakt als gevolg waarvan een aanrijding met fietser plaatsvindt, dan geldt er voor u 100% aansprakelijkheid voor de schade die die fietser lijdt. Ook de schade aan uw auto draagt u dan zelf. Tenzij u allrisk verzekerd bent, maar dat gaat u merken in de schadevrije jaren.

De fietser is fout

Maar wat als de fietser een verkeersfout heeft gemaakt en feitelijk de aanrijding heeft veroorzaakt. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid? Als automobilist kun je niet altijd overal op anticiperen. Een fietser kan aan de verkeerde kant van de weg rijden, door een rood verkeerslicht rijden, onverwachts oversteken, vallen, etc. Allemaal situaties die met enige regelmaat voorkomen.

Ongelijkheid: bescherming van de zwakke verkeersdeelnemer

De basis voor de aansprakelijkheid bij een aanrijding tussen een auto en een fietser ligt in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Een fietser en een automobilist zijn niet gelijk. Als je in een auto stapt, dan stap je volgens de wetgever in een potentiele “moordmachine”. Een auto kan veel schade aanrichten en daar moeten bestuurders zich heel bewust van zijn. Daarom is er in de wet ook opgenomen dat fietsers extra beschermd worden bij een aanrijding tussen een fietser en een motorvoertuig.

Fietser ouder dan 14 jaar

Als de fietser ouder is dan 14 jaar en schuldig is aan het verkeersongeval, dan kan deze fietser voor maximaal de helft van de schade aansprakelijk worden gehouden. Wat de uiteindelijke verdeling van de schade gaat zijn, is afhankelijk van de verdere omstandigheden. Was de automobilist ook (een beetje) fout? Had de automobilist anders kunnen/moeten handelen?

Uitzondering

De enige uitzondering hier is opzet of bewuste roekeloosheid. Als een fietser bewust voor een auto rijdt en zo veel risico neemt dat hij weet dat de kans op een ongeluk heel erg groot is (of zelfs bewust een aanrijding veroorzaakt), dan kan de schade voor 100% voor rekening van de fietser blijven. Maar hiervan is niet snel sprake. Dus moet een automobilist er altijd rekening mee houden dat die minstens voor 50% van de schade van de fietser moet vergoeden.

Fietser jonger dan 14 jaar

Dan is er nog een derde situatie mogelijk, namelijk wanneer er een aanrijding plaatsvindt met een fietser die jonger is dan 14 jaar. In dat geval geldt er een volledige aansprakelijkheid voor de schade voor de eigenaar van de auto. Tenzij er weer sprake is van overmacht of aan opzet grenzende roekeloosheid. Maar bij een kind jonger dan 14 jaar is dat vrijwel nooit het geval.

 

Ook wanneer u er als bestuurder helemaal niets aan kunt doen dat u een kind van jonger dan 14 jaar op de fiets aanrijdt, dan nog moet u de volledige schade van het kind vergoeden. Dit kan dus erg ver gaan.

Ben bewust!

Automobilisten: ben je hier bewust van, want de schade kan hoog oplopen, omdat de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn. Ben extra bewust als u kinderen ziet fietsen of wanneer u in een kinderrijke buurt rijdt. Er kan altijd iets gebeuren, een ongeluk zit in een klein hoekje en de gevolgen kunnen groot zijn. Matig uw snelheid. Let goed op.

Eigenaar vs. bestuurder

Let erop dat als u uw auto uitleent: De eigenaar of de houder van een auto kan (ook) aansprakelijk zijn voor de gedragingen van degene die zijn auto bestuurt of laat besturen. Het gaat dan niet om wie er daadwerkelijk reed, maar wie de eigenaar of houder van een auto is.

Tot slot

Wilt u hierover meer informatie, of bent u betrokken bij een aanrijding tussen een auto en een fietser en heeft u schade of wordt u aansprakelijk gesteld? Neemt u dan contact op met SMART Advocaten.

^ Naar boven