Garantie op uw auto

Als u een auto koopt, kan het voorkomen dat achteraf blijkt dat er iets mis is met uw auto. De eerste vraag is vaak of er een garantie is op basis waarvan u kunt eisen dat het gebrek aan uw auto wordt opgelost.

 

Ook als u geen garantie op uw auto overeen bent gekomen, mag u overigens nog wel iets van de auto verwachten. Dit zijn de eigenschappen waarvan u redelijkerwijs mag verwachten dat de auto deze zou hebben (conformiteitsvereiste). Als dit niet het geval is, is er een gebrek in de nakoming van de overeenkomst. Een overeengekomen garantie op de auto voorkomt vaak lastige discussies over wat wel of niet van de auto mocht worden verwacht.

Autogarantie?

Een garantie is de toezegging van de verkoper aan de koper dat een product een bepaalde eigenschap heeft. Als een auto is verkocht met garantie, en er ontstaat een gebrek, dan hoeft u (gewoonlijk) niet te bewijzen dat het niet uw schuld is dat de auto is stukgegaan. Als er een garantie is afgegeven en u doet daarop een beroep, dan moet de verkoper uw auto normaal gesproken kosteloos herstellen.

 

De garantie beschrijft gewoonlijk exact waarop deze ziet. Lees dus na waarover de garantie is afgegeven als deze overeen is gekomen. U weet dan ook waar die autogarantie niet op ziet. U kunt hier het beste bij de aankoop over onderhandelen.

Mondelinge garantie op auto?

Ook een garantie die bij de aankoop van de auto mondeling wordt afgegeven, is geldig. Het lastige is dan wel dat vaak moeilijk te bewijzen is dat een mondelinge garantie is afgegeven. Om eventuele bewijsproblemen te voorkomen, is het daarom beter voor overdracht van de auto hier actie op te ondernemen. Als koper kunt u de verkoper een e-mail sturen met het verzoek te bevestigen welke mondelinge garantie u bij aankoop van uw auto heeft gekregen en wat er precies gegarandeerd is. Een getekende overeenkomst is natuurlijk nog mooier.

Check garantietermijn auto

Als een garantie is afgegeven bij de verkoop van de auto en dat schriftelijk is gebeurd, check dan welke geldigheidsduur er is toegezegd. In de praktijk blijken garantietermijnen nogal eens te verschillen. Iedere fabrikant van nieuwe auto’s hanteert een eigen garantietermijn. Ook bij tweedehands auto’s kan de garantietermijn van autobedrijf tot autobedrijf verschillen.

Conclusies m.b.t. autogarantie

Als u een auto heeft gekocht waarmee u al snel problemen krijgt, dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek waarvan de oorzaak niet bekend was. Ook als er geen garantie is afgegeven, kunt u op grond van de wet binnen een bepaalde termijn met een beroep op non-conformiteit herstel of vervanging vragen. Maar voor zover er een garantie geldt, moet er (gewoonlijk) kosteloos gerepareerd worden zonder discussie over het al dan niet bestaan van het gebrek bij verkoop.

 

Heeft u een discussie over het wel of niet van toepassing zijn van een garantie op uw auto? U bent in dat geval altijd welkom om contact op te nemen met SMART Advocaten. Wij denken graag met u mee!

^ Naar boven