Klaagschrift voor teruggave rijbewijs

Het is algemeen bekend dat bepaalde gedragingen in het verkeer strafbaar zijn. Sommige verkeersovertredingen worden als dermate onwenselijk gezien dat een rijbewijs meteen ingevorderd kan worden. De bestuurder zal dan zijn rijbewijs zo snel mogelijk terug willen hebben. Een klaagschrift voor teruggave van het rijbewijs kan dan uitkomst bieden.

 

Een rijbewijs kan niet zomaar ingevorderd worden. In de Wegenverkeerswet 1994 zijn de situaties opgenomen waarin de politie tot invordering van een rijbewijs kan overgaan. Globaal is dit bij het rijden onder invloed met een hoger promillage, snelheidsoverschrijdingen van 50 km/u of meer en gevaarlijk rijgedrag.

 

Nadat een rijbewijs ingevorderd is, stuurt de politie dit door aan het Openbaar Ministerie. Een officier van justitie mag dan binnen 10 dagen na de dag van de invordering besluiten tot inhouding van het rijbewijs. Als de officier van justitie van deze bevoegdheid gebruik maakt, zal het rijbewijs vaak voor enige maanden worden ingehouden.

 

Een inhouding van het rijbewijs voor meerdere maanden kan voor mensen grote gevolgen hebben. Wanneer iemand zijn of haar rijbewijs nodig heeft voor het werk kan door de inhouding het werk in gevaar komen. De wetgever heeft dit ook onder ogen gezien. Mede om die reden heeft de wetgever een klaagschriftprocedure in het leven geroepen. Middels een klaagschrift kan dan teruggave van het rijbewijs worden gevraagd.

Eisen klaagschrift

 

De eisen aan een klaagschrift zijn summier. Uiteraard moet de klager zijn gegevens erin opnemen. Verder dient het klaagschrift bij de juiste rechtbank te worden ingediend. Voor het overige zijn er weinig eisen.

 

Bij een klaagschrift vraagt de klager aan de rechtbank om teruggave van zijn rijbewijs. Het is essentieel dit verzoek om teruggave van het rijbewijs goed te motiveren. Wanneer een werkgever een werknemer dreigt te ontslaan als het rijbewijs niet snel terugkomt, is het belangrijk dit te vermelden. Een verklaring van een werkgever kan dit ook bevestigen.

Gang van zaken na indiening klaagschrift

 

Nadat het klaagschrift bij de juiste rechtbank is ingediend, zal de rechtbank een zaaknummer aan de klaagschriftprocedure toekennen. Relatief snel hierna zal de rechtbank de klager uitnodigen voor een zitting. Vaak zal al binnen twee tot drie weken de zitting plaatsvinden.

 

De zitting is bedoeld om een toelichting op het ingediende klaagschrift te geven. De klager kan de rechtbank dan aanvullend nog uitleggen waarom er tot teruggave van het rijbewijs moet worden besloten. Ook kan de rechtbank zich op de zitting een indruk van de persoon van de klager vormen.

 

Tegenwoordig doen rechtbanken meestal meteen uitspraak op het verzoek tot teruggave van het rijbewijs. De klager weet dan direct waar hij aan toe is. Als het klaagschrift gegrond wordt geacht, zal de rechtbank het OM bevelen het rijbewijs terug te geven. In de regel heeft de klager zijn rijbewijs dan binnen een aantal dagen weer thuis.

 

Heeft de officier van justitie besloten tot inhouding van uw rijbewijs en wilt u een klaagschrift tot teruggave indienen? U mag hiervoor altijd contact met ons opnemen. Onze gegevens treft u elders op deze website aan.

^ Naar boven