Rijbewijs ingevorderd te hard rijden

Het is strafbaar om te hard te rijden. Wanneer een bestuurder in hoge mate te hard rijdt, kan een rijbewijs ingevorderd worden. In dit artikel gaan wij hier nader op in.

 

Een overschrijding van de maximumsnelheid wordt door de politie vastgesteld. Dit kan op verschillende manieren. Veel snelheidsovertredingen worden vastgesteld middels een lasergun en mobiele snelheidsmeters aan de kant van de weg. Tegenwoordig komen de trajectcontroles ook steeds meer voor. Verder rijden er ook de nodige video surveillanceteams rond.

 

Nadat de snelheidsoverschrijding is vastgesteld, zijn er twee trajecten. Het eerste traject is een in eerste instantie administratief traject. Dit traject doet zich voor bij de trajectcontroles en de mobiele snelheidscontroles. De kentekenfoto’s worden dan op een later moment bekeken. Als vastgesteld is wie de kentekenhouder is, gaat men in eerste instantie een schriftelijke procedure in. In dit traject zal het rijbewijs om die reden niet ingevorderd worden.

 

Bij de overige trajecten kan dit anders liggen. Dan kan het rijbewijs in bepaalde gevallen meteen na de overtreding wel ingenomen worden. Wanneer kan het rijbewijs ingevorderd worden wegens het te hard rijden?

 

De wetgever heeft een drempel aangebracht voor de invordering van een rijbewijs. Pas wanneer de maximumsnelheid met 50 km/u of meer is overschreden, mag het rijbewijs ingevorderd worden. Bij snelheidsoverschrijdingen onder de 50 km/u is er wel sprake van te hard rijden maar niet zodanig dat het rijbewijs ingevorderd mag worden.

 

Wanneer een bestuurder na de overtreding staande wordt gehouden zonder dat het rijbewijs ingevorderd wordt, betekent dat niet dat de zaak daarmee afgedaan is. Bij snelheidsovertredingen tussen de 30 km/u en 50 km/u zal er namelijk nog wel een vervolg komen. De officier van justitie kan dan via een strafbeschikking een geldboete aanbieden of iemand oproepen voor een zitting.

 

Wanneer een rijbewijs door de politie na de overtreding is ingevorderd, heeft het over het algemeen geen zin om hierover met de politie in discussie te gaan. Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 is de politie namelijk verplicht het rijbewijs bij snelheidsovertredingen vanaf 50 km/u in te vorderen. Het is dan beter om het rijbewijs hierna zo snel mogelijk weer terug te krijgen.

 

Nadat het rijbewijs is ingenomen, moet de politie dit aan het OM sturen. De bestuurder kan de officier van justitie hierna dan altijd vragen zijn rijbewijs terug te geven. Wanneer de officier van justitie dit niet wil, kan de bestuurder een klaagschrift bij de rechtbank indienen.

 

Is uw rijbewijs ingevorderd wegens te hard rijden en wilt u dit terug? U kunt altijd vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

^ Naar boven