Verkeersrecht

Op de website auto advocaat vindt u informatie over allerlei auto gerelateerde kwesties. Het verkeersrecht mag hierbij uiteraard niet ontbreken. Iedere auto beweegt zich immers in het verkeer voort. Daarbij kan een auto betrokken raken bij diverse situaties. Het verkeersrecht geeft regels over de wijze waarop hier dan op moet worden gereageerd.

Verkeersrecht en strafrecht

Het verkeersrecht is geregeld in het strafrecht, in het bestuursrecht en in het civiele recht. Binnen het strafrecht zijn allerlei onwenselijke gedragingen strafbaar gesteld. Bekende voorbeelden op het gebied van het verkeer zijn het verbod de maximumsnelheid te overschrijden, het verbod om onder invloed van bepaalde middelen te rijden en het verbod om gevaarlijk te rijden. Verder bevat het strafrecht voorlopige maatregelen en straffen naar aanleiding van onwenselijke gedragingen in het verkeer.

Verkeersrecht en bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht zijn allerlei regels opgesteld waaraan auto’s in technische zin dienen te voldoen. Daarnaast vindt men in het bestuursrecht regels waaraan bestuurders van auto’s dienen te voldoen. Men kan bijvoorbeeld denken aan medische geschiktheidseisen. Binnen het bestuursrechtelijke verkeersrecht heeft men vaak te maken met instanties als het CBR en de RDW.

Verkeersrecht en civiel recht

Tot slot zijn in het civiele recht diverse regels opgesteld voor het geval er een geschil ontstaat tussen burgers onderling en/of bedrijven, zoals verzekeringsmaatschappijen. Wanneer een automobilist bijvoorbeeld bij een ongeval betrokken raakt, is het belangrijk dat er regels zijn om duidelijkheid te krijgen voor de beoordeling van de aansprakelijkheid. Een voorbeeld hiervan is de vraag welke partij de bewijslast draagt van een bepaalde stelling.

 

Onder dit hoofdstuk op deze website wordt op diverse aspecten van verkeersrechtelijke auto gerelateerde kwesties ingegaan.

^ Naar boven