Verborgen gebreken auto

Wanneer u een auto koopt, wilt u daarvan gaan genieten. Als na aankoop blijkt, dat er sprake is van verborgen gebreken aan uw auto houdt u daar vaak een vervelend gevoel aan over. Wanneer is er sprake van verborgen gebreken bij een auto?

Wanneer verborgen gebrek aan auto?

Bij een verborgen gebrek moet het gebrek aan de auto onbekend zijn geweest. Als u het gebrek al kende toen u de auto kocht, dan wordt dit geacht te zijn verdisconteerd (meegenomen) bij het bepalen van de koopsom. Voor een gebrek dat al bekend was of al was meegedeeld, kunt u de verkoper achteraf niet aanspreken. De koper moet aannemelijk maken dat het gebrek bij levering van de auto al aanwezig was. Een gebrek dat later pas ontstaat, is meestal voor rekening van de koper.

Extra bescherming particulier

Let op: als u de auto als particulier heeft gekocht, geniet u extra bescherming op grond van de wet. Als de auto binnen 6 maanden na aanschaf kapotgaat, dan wordt vermoed dat het gebrek er bij levering al was en moet de verkoper bewijzen dat het niet zo was. Hij moet dan bijvoorbeeld aantonen dat het gebrek is ontstaan doordat de koper verkeerd met de auto is omgegaan. Als particulier heeft u derhalve niet een ongelimiteerde extra bescherming.

Eigen onderzoeksplicht koper auto

Voor de koop van een tweedehands auto geldt dat de auto voor de aankoop geïnspecteerd moet worden. Dit noemt men ook wel de eigen onderzoeksplicht van de koper van een auto. Gebreken die je redelijkerwijs bij inspectie vóór aanschaf van de auto kunt zien, zullen niet snel een gebrek zijn. Een voorbeeld is een deuk in een portier.

Mededelingsplicht verkoper auto

De verkoper van een auto heeft van zijn kant een mededelingsplicht. Ook wel spreekplicht genoemd. Als de verkoper van een gebrek aan een auto op de hoogte is, dan moet hij dit melden aan de koper. Doet hij dit niet, dan kan hij zich niet beroepen op de eigen onderzoeksplicht van de koper. Probleem is wel vaak dat niet te bewijzen is of een verkoper een gebrek al kende. Uitgesloten is dit echter niet. Het kan zijn dat bij de koper bekend is dat de vorige eigenaar het gebrek reeds aan de verkoper heeft gemeld.

 

Gebreken die de verkoper vooraf meldt, kunnen normaal gesproken achteraf geen reden meer zijn om een beroep te doen op non-conformiteit. Men kan dan niet zeggen dat de auto niet de eigenschappen had die daarvan redelijkerwijs mochten worden verwacht door de koper. Hierbij is natuurlijk wel van belang wie wat kan en moet bewijzen.

Eigenschappen die je mag verwachten bij aankoop auto

Als je een auto koopt, mag je veronderstellen dat die auto normaal kan rijden. Een aantal dingen mag je verwachten van een auto als je hem net koopt. Als je kunt bewijzen dat de auto niet de eigenschappen had die je daarvan mocht verwachten op het moment van koop, dan kun je van de verkoper eisen dat die het gebrek herstelt of de auto vervangt (artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek). Heeft de auto die eigenschappen niet, dan is deze non-conform. Welke eigenschappen je mag verwachten van de auto is afhankelijk van wat er is meegedeeld voor het moment van aankoop; de prijs; het bouwjaar; kilometerstand; aankoop bij dealer of particulier; aanbod bij Marktplaatsmededeling en wat er verder over de auto op papier staat.

Recht verkoper op herstel

Let wel op: je kunt de auto niet zomaar laten repareren door een ander. Als je een gebrek constateert c.q. de auto niet goed rijdt, dan heeft de verkoper recht op herstel door hemzelf. Je moet de verkoper derhalve eerst de kans bieden om een en ander in orde te brengen en daartoe een termijn stellen. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat kosten die je maakt niet zullen worden vergoed. Stel hem dus in gebreke en geef een termijn voor herstel en kondig vooraf aan dat je een ander laat herstellen als verkoper dit weigert.

Samenvattend

Als u een auto koopt waarmee u al snel problemen krijgt, dan kan er sprake zijn van verborgen gebreken als de oorzaak van de problemen niet vooraf is meegedeeld en niet bekend was. Ook als er geen garantie is afgegeven, kunt u op grond van de wet met een beroep op non-conformiteit herstel of vervanging vragen. Omdat er vaak discussie ontstaat tussen koper en verkoper van een auto over het bestaan van een verborgen gebrek is het als je er samen niet uitkomt vaak een bewijskwestie. Wie moet bewijzen dat er een gebrek was? Of anders gezegd, moet er worden bewezen dat er geen gebrek was? De wet beschermt particulieren met bewijsvermoedens, dus laat u niet zomaar wegsturen.

 

Is er bij u sprake van verborgen gebreken aan uw auto en lost de verkoper het niet op? U bent in dat geval altijd welkom om contact op te nemen met SMART Advocaten.

^ Naar boven