Dood door schuld in verkeer

In het Nederlandse verkeer vallen jaarlijks ongeveer 600 doden. Bij een aanzienlijk aantal is een auto betrokken. Het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval heeft een grote impact. Na een verkeersongeval met de dood tot gevolg zal er bijna altijd worden gekeken of een weggebruiker daar schuld aan heeft.

Wegenverkeerswet

In de Wegenverkeerswet is dood door schuld strafbaar gesteld in artikel 6. Dit artikel bepaalt:

Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

Dood door schuld

Dood door schuld in het verkeer kan in verschillende vormen voorkomen. Zo kan het zijn dat een verkeersdeelnemer een relatief geringe verkeersfout heeft gemaakt maar dat het gevolg hiervan ernstig is. Ook is het mogelijk dat een verkeersdeelnemer een ernstige verkeersfout heeft gemaakt.

Schuldvormen

Het begrip “schuld” is een containerbegrip. Hieronder vallen diverse schuldvormen in het verkeer. Rijgedrag kan roekeloos, zeer, althans aanmerkelijk onvoorzichtig en zeer, althans aanmerkelijk onoplettend zijn.

Roekeloos rijgedrag

Roekeloos rijgedrag is bij dood door schuld in het verkeer het ernstigste verwijt. De Hoge Raad stelt aan het aannemen van roekeloosheid zware eisen. Een bestuurder moet een buitengewoon onvoorzichtige gedraging hebben begaan waardoor zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen. Een voorbeeld hiervan is een wegrace tussen twee auto’s.

Onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag

Aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag zijn bij dood door schuld lichtere verwijten dan roekeloosheid. Voor de wijze waarop tegen de zaak wordt aangekeken, maakt het veel uit hoe ernstig het verwijt is.

Straf dood door schuld in verkeer

Dood door schuld in het verkeer is een misdrijf. Voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval kan een zware straf worden opgelegd.

 

De maximale straf bij dood door schuld is een gevangenisstraf van 9 jaar. Vereist is dan wel dat er sprake is van roekeloos rijgedrag. Hiervoor kan reeds 6 jaar gevangenisstraf maximaal worden opgelegd. Dit kan met 3 jaar worden verhoogd wanneer het ongeval is veroorzaakt of mede is veroorzaakt doordat de bestuurder de maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden, onvoldoende afstand heeft gehouden, geen voorrang heeft verleend en gevaarlijk heeft ingehaald.

 

Bij de lichtere verwijten bij dood door schuld in het verkeer kan een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar worden opgelegd. Wanneer er sprake is van de hiervoor genoemde factoren kan deze straf nog worden verhoogd met anderhalf jaar.

Oriëntatiepunten voor straftoemeting

Teneinde gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk te berechten hebben rechtbanken en gerechtshoven Oriëntatiepunten voor straftoemeting opgesteld. Bij het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval wordt gekeken of er sprake is geweest aanmerkelijke onvoorzichtigheid, aanmerkelijke onoplettendheid of roekeloosheid. Ook is relevant of er onder invloed van alcohol en/of drugs is gereden.

Contact

Wanneer u wordt vervolgd voor dood door schuld in het verkeer is het belangrijk dit niet te onderschatten. Zaken op dit gebied hebben vaak een grote impact. Er kunnen zware straffen worden opgelegd. Wij adviseren u altijd een gespecialiseerd advocaat in de hand te nemen. SMART Advocaten kan u hierin bijstaan, neemt u met vragen contact met ons op.

^ Naar boven