Betekenis aanrijdingsformulier

De meeste autobezitters zullen ooit in hun leven weleens te maken hebben gehad met een aanrijding. Meestal vullen partijen direct na de aanrijding het Europees schadeformulier in. Dit wordt ook wel een aanrijdingsformulier genoemd. Wat is nu de betekenis van dit aanrijdingsformulier?

Vaststelling toedracht aanrijding

Wanneer u betrokken bent bij een aanrijding, is het belangrijk om het aanrijdingsformulier in te vullen. Verzekeraars eisen dit ook van hun verzekerden. In dit aanrijdingsformulier moeten de gegevens van partijen worden opgenomen. Ook kunnen de gegevens van eventuele getuigen worden genoteerd.

 

Daarnaast is het belangrijk de feitelijke toedracht van de aanrijding zo duidelijk mogelijk in het schadeformulier op te nemen. Dit kan middels het aankruisen van vakjes en het maken van een situatieschets. Het belang van het zo duidelijk mogelijk aangeven van de feitelijke toedracht hangt samen met de betekenis van het aanrijdingsformulier.

Geschil over toedracht aanrijding

In de praktijk wordt het schadeformulier vaak direct na de aanrijding ingevuld. Het voordeel hiervan is dat de toedracht op dat moment nog vers in het geheugen zit. Het nadeel hiervan kan zijn dat de schrik van de aanrijding nog in de benen zit. Het invullen kan hierdoor worden beïnvloed. Ook kan er beïnvloeding plaatsvinden door de andere bestuurder. Het aanrijdingsformulier kan hierdoor in het voordeel van de andere bestuurder zijn ingevuld.

 

Nadat het aanrijdingsformulier aan de verzekeraars is verzonden, zullen zij een standpunt gaan nemen. Vaak zal dit standpunt reeds zijn gebaseerd op het ingevulde aanrijdingsformulier. Er kan dan een geschil ontstaan over de werkelijke toedracht van de aanrijding. Bij dit geschil komt men dan vaak in een discussie terecht over de vraag wat de betekenis is van het ingevulde aanrijdingsformulier.

Betekenis aanrijdingsformulier

In een arrest van 15 januari 2013 heeft het Gerechtshof Amsterdam een door beide partijen ondertekend aanrijdingsformulier aangemerkt als een onderhandse akte in de zin van artikel 156 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daaruit vloeit voorshands het bewijs voort dat de schade is ontstaan zoals beschreven in het schadeformulier. Zie ECLI:NL:GHAMS:2013:46.

 

In een arrest van 27 augustus 2013 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het ondertekende aanrijdingsformulier een onderhandse akte opleverde ten aanzien van de verklaring van een partij omtrent hetgeen de akte bestemd is ten behoeve van de wederpartij te bewijzen. Zie ECLI:NL:GHARL:2013:6625.

 

Gelet op deze jurisprudentie komt aan een aanrijdingsformulier veel betekenis toe. Tegen de onderhandse akte is echter wel tegenbewijs toegelaten. Men zal dan moeten bewijzen dat de feitelijke toedracht in het schadeformulier niet juist is. Dit hoeft niet onmogelijk te zijn doch zal vaak wel lastig zijn.

 

Mocht u bij een aanrijding betrokken zijn geraakt en er is discussie ontstaan over het ingevulde aanrijdingsformulier, dan kunt u altijd contact opnemen met SMART Advocaten.

^ Naar boven