Verlaten plaats ongeval

Regelmatig ziet men in de media berichten voorbijkomen waarbij een bestuurder de plaats van een ongeval heeft verlaten. Vaak wordt daar dan met afschuw op gereageerd. Het verlaten van een plaats van een aanrijding kan allerlei oorzaken hebben. In dit artikel wordt hier verder op ingegaan.

Oorzaak verlaten plaats ongeval

Een oorzaak van het verlaten van de plaats van een ongeval kan ten eerste te wijten zijn aan het feit dat een bestuurder niet heeft gemerkt tegen een ander voertuig te zijn aangereden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer iemand bij het inparkeren zacht tegen een andere auto aankomt en dat niet heeft gemerkt.

 

Een tweede oorzaak kan zijn dat een andere bestuurder na een ongeval agressief reageert en een bestuurder een confrontatie probeert te voorkomen. Een derde oorzaak kan zijn dat een bestuurder door het ongeval dermate is geschrokken dat hij niet meteen stopt. Een laatste oorzaak kan zijn dat een bestuurder iets te verbergen heeft. Bijvoorbeeld, hij heeft onder invloed van alcohol of drugs gereden en is bang voor de strafrechtelijke gevolgen.

Verlaten plaats ongeval strafbaar

Het verlaten van de plaats van een ongeval is een strafbaar feit. De wetgever heeft dit feit als dermate ernstig gezien dat dit een misdrijf oplevert. Dit strafbare feit is opgenomen in artikel 7 Wegenverkeerswet (WVW).

 

Op artikel 7 WVW staat een maximale gevangenisstraf van 3 maanden of een geldboete van ten hoogste € 8.300,- (2018). Tevens kan er op grond van artikel 179 lid 1 WVW een ontzegging van de rijbevoegdheid voor ten hoogste 5 jaar worden opgelegd.

 

Bij de strafoplegging is van belang wat de oorzaak is van het verlaten van de plaats van een ongeval. Wanneer een bestuurder vanwege de agressieve reactie van een andere bestuurder de confrontatie probeert te voorkomen, is dat minder ernstig dan wanneer een bestuurder er vandoor gaat omdat hij iets probeert te verbergen.

Vrijwillig melden

Om het vrijwillig melden na een aanrijding te bevorderen, heeft de wetgever het verlaten van de plaats van een ongeval onder voorwaarden niet strafbaar verklaard. Strafvervolging is uitgesloten indien de bestuurder, binnen 12 uur na het verkeersongeval en voordat deze als verdachte is aangehouden of verhoord, zich vrijwillig bij de politie meldt.

 

Deze uitzondering doet zich echter niet voor wanneer de bestuurder weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de aangereden persoon in hulpeloze toestand wordt achtergelaten. Dan telt iedere seconde. In die situatie moet de bestuurder stoppen en alles in het werk stellen om de andere bestuurder te helpen. Vaak zal de bestuurder dan 112 bellen en vragen dat de politie en ambulance ter plaatse komt.

^ Naar boven