Letselschade na ongeval auto

Helaas krijgt bijna iedereen die regelmatig een auto bestuurt, of zich hierin laat vervoeren, een keer in zijn of haar leven te maken met een ongeluk. Vaak gelukkig met alleen blikschade. Maar helaas vallen er jaarlijks nog steeds vele slachtoffers met ernstig letsel. Door het auto-ongeluk lijd je dan letselschade.

Wat is letselschade?

Letselschade houdt in dat personen lichamelijke of psychische gebreken overhouden aan het ongeluk met de auto. Daarbij kan gedacht worden aan blauwe plekken, maar ook

brandwonden, botbreuken, klaplongen, whiplash, tot in het ernstigste geval het overlijden van iemand.

Schade verhalen

Degene die letselschade lijdt, of de familie die overblijft na een dodelijk auto-ongeluk, zal die schade willen verhalen op degene die daarvoor aansprakelijk is. Waar moet je dan aan denken?

Medische kosten

Ten eerste kunnen er medische kosten moeten worden gemaakt. Iemand is bijvoorbeeld met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis en moet daar geopereerd worden. Of een andere behandeling ondergaan. Je moet kosten maken voor hulpstukken, zoals een rolstoel of krukken. Je moet spullen aanschaffen voor je verblijf in het ziekenhuis. Misschien moet je medicijnen slikken?

Verzekering

Vaak ben je (deels) verzekerd, maar niet voor alles. En soms kost het je je eigen risico. Je Hetzelfde geldt voor revalidatie, zoals een fysiotherapeut. Die behandelingen, als ze al meeverzekerd zijn, raken een keer op. Dit soort letselschade kun je verhalen op degene die aansprakelijk is voor het ongeluk met de auto.

Reizen en verblijven

Maar er zijn meer schadeposten waar je aan moet denken. Reizen van- en naar ziekenhuis, de kosten van arts of fysiotherapeut kunnen ook voor vergoeding in aanmerking komen. Als je in het ziekenhuis moet verblijven, dan kun je daarvoor een daggeldvergoeding krijgen vanwege de kosten die je daarvoor moet maken.

Inkomensschade

Soms ben je enige tijd uit de running. Dan kun je daardoor schade lijden. Zoals inkomensschade. Bijvoorbeeld als je werkgever tijdens ziekte maar 70% loon doorbetaald. Of een zelfstandig ondernemer die niet kan werken.

Blijvende beperkingen

Sommigen houden enige tijd of voor de rest van hun leven beperkingen over aan het ongeval. In dat geval kun je niet meer doen wat je voorheen deed. Zo zal je misschien enige tijd hulp nodig hebben in het huishouden of bij het plegen van onderhoud aan tuin of woning. Daarvoor kun je schadevergoeding krijgen.

Kosten voor juridische bijstand

Kosten die je moet maken om deze schade te verhalen, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten (bijstand van een jurist of advocaat), komen ook voor vergoeding in aanmerking. Daar waar in Nederland geldt dat er maar beperkt sprake is van vergoeding van buitengerechtelijke kosten, is dat bij een letselschade anders. Dan heb je recht op volledige vergoeding van de door jou gemaakte kosten (wanneer de aansprakelijkheid van de andere partij vast staat). Meestal wordt dit vergoed door de verzekeraar van de aansprakelijke (tegen)partij.

Immateriële schadevergoeding

Tot slot is er nog het beter bekende smartengeld. De bedragen in Nederland liggen niet zo hoog als die je soms in Amerikaanse films voorbij ziet komen. Maar Nederland kent wel een vorm van een smartengeldvergoeding (vergoeding voor immateriële schade).

Levensvreugde

Vaak ga je door diepe dalen na een ongeval. Zeker als je blijvend klachten of beperkingen overhoudt. Dit heeft effect op alles. Je geluk, je gezinsleven, je werk, hobby’s, etc. Daarvoor kun je smartengeld krijgen, als tegemoetkoming voor die gederfde levensvreugde.

Tot slot

Al met al zijn het nogal wat schadeposten waar u aan kunt denken na een auto-ongeluk. Laat u zich hierbij goed adviseren door een advocaat gespecialiseerd in letselschade. De kosten kunnen dus vaak verhaald worden waardoor u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.

 

Wilt u hierover meer informatie of wilt u hulp bij het verhalen van letselschade, neem dan contact op met SMART Advocaten.

^ Naar boven