Aansprakelijkheid bij kop staart botsing

De kop-staartbotsing; het is vaak gebeurd voordat u het beseft. De schrik is groot; zijn u en uw passagiers in orde? En hoe zit het met de andere betrokkenen? Is de auto ernstig beschadigd? En hoe zit het met de aansprakelijkheid bij een kop-staartbotsing?

Verschillende soorten

Dit soort botsingen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer een auto voor u plotseling hard remt en u er bovenop knalt, of wanneer iemand te kort invoegt en u tegen de auto aanrijdt. Of tijdens een kop-staartbotsing op de snelweg tussen verschillende auto’s zitten. Wie is er aansprakelijk voor welke schade?

Vermoeden van aansprakelijkheid

Bij een kop-staartbotsing wordt vaak gezegd dat op grond van artikel 19 RVV wordt vermoed dat de achterop-rijder onvoldoende afstand hield en dat er dus aansprakelijkheid voor die partij is. De gedachte is dan dat je verplicht bent om voldoende afstand te houden op je voorganger en je auto tijdig tot stilstand moet kunnen brengen op het moment dat de auto voor je remt.

 

Op grond van de jurisprudentie levert het enkele feit dat de achterste auto op de voorste auto is gebotst echter onvoldoende basis op om de bestuurder van de voorste auto voorshands geslaagd te achten in het bewijs dat de bestuurder van de achterste auto artikel 19 RVV heeft geschonden. Er moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden.

Situaties

Noodzaak

Bij de beoordeling van aansprakelijkheid bij kop-staartbotsingen is relevant of er voor de voorste auto een noodzaak bestond om (plotseling) te remmen. Dit noemt men ook wel het criterium van de verkeersnoodzaak. De verkeersnoodzaak om te remmen kan bijvoorbeeld een plotseling ontstane file zijn die niet te voorzien was. Of een kind dat voor je auto springt, waarbij plotseling remmen dus noodzakelijk is om ernstig letsel te voorkomen.

Dieren

Als er plotseling een duif voor je auto vliegt of een kat de weg op schiet, dan levert dat géén verkeersnoodzaak op om plotseling te remmen. In zo’n geval ben je op grond van het ‘Eendjesarrest’ in ieder geval verplicht om eerst te checken of er iemand achter je rijdt en er gevaar is voor een aanrijding. Is dat laatste wel het geval, dan zal je helaas moeten doorrijden. Bij grote dieren zoals een koe zal dat weer anders liggen.

Afstand, afstand, afstand

Met andere woorden: als je niet voldoende afstand houdt en/of te laat remt en niet heel bewust handelt, dan kun je aansprakelijk zijn als je daarmee schade aan iemand anders toebrengt. Maar als de voorste auto plotseling zelf remt, zonder een geldige noodzaak, en als gevolg daarvan iemand tegen je auto aanrijdt, dan kan de bestuurder van de voorste auto aansprakelijk worden gehouden voor de schade van de achterop-rijder.

De file problematiek

Bij een aankomende file komt het nog wel eens voor dat iemand voldoende afstand houdt en op tijd remt. Maar dat dit niet geldt voor de auto daarachter, die wel met volle vaart tegen u op botst. Die achterop-rijder kan u vervolgens weer tegen uw voorganger aan duwen. En dan bent u de achterop-rijder. Zonder dat u iets fout heeft gedaan.

Wat moet u doen?

Ben alert

Op grond van het voorgaande is het mede uit een oogpunt van een latere aansprakelijkheidsdiscussie aan te raden dat u bij een mogelijke gevaarlijke situatie of een ontstane kop-staartbotsing alert bent. Kunt u op tijd stoppen? Kan de auto achter u dat ook?

Leg vast

Let goed op, maak zo snel als mogelijk aantekeningen van wat er precies gebeurd is en leg zoveel mogelijk vast met uw mobieltje (film en foto’s). Noteer namen, telefoonnummers en kentekens van getuigen. Ga na hoe hard je reed, wat je zag gebeuren, wat je je nog kunt herinneren en noteer dit ergens. Alles kan later nog van belang zijn.

Expertise

Soms is het voor de vaststelling van de aansprakelijkheid noodzakelijk dat een expert de schade onderzoekt. Ik heb een klant bijgestaan die bij een voorafgaande kop-staartbotsing op tijd kon remmen, maar wiens achterligger hem tegen zijn voorganger aanduwde. Bewijstechnisch erg lastig en alle verzekeraars trokken zich terug. Aan de hand van een expertise kon wel worden vastgesteld wat er eerder gebeurde. Namelijk door de afdrukken die de auto’s bij elkaar achter lieten te onderzoeken.

Het schadeformulier

Onderschat het belang van een schadeformulier ook niet. Er zijn zaken verloren gegaan door een verkeerd ingevuld schadeformulier, waarbij veel waarde werd gehecht aan de tekening. Maar die kan soms, door gebrek aan aandacht, een vertekend beeld geven.

 

Als je net geschrokken bent of nog pijn hebt en niet helder kunt nadenken, vul dit aanrijdingsformulier dan niet direct of niet volledig in. Laat je gegevens achter, maar maak het formulier op een later moment af als je wel rustig kunt nadenken.

Tot slot

Heb je hulp nodig omdat je ten gevolge van een kop-staartbotsing je schade op een derde wil verhalen, of meent iemand anders dat je aansprakelijkheid moet erkennen voor zowel materiële- als ook letselschade (wat hoog kan oplopen)? Neem dan contact op met Smart Advocaten.

^ Naar boven