Garage heeft reparatie niet goed uitgevoerd

Stel dat u uw auto voor reparatie naar uw garagebedrijf heeft gebracht en dat uw garage de reparatie niet goed heeft uitgevoerd. U vraagt zich als klant af wat uw rechten zijn als mocht blijken dat uw garagebedrijf de reparatie niet correct heeft uitgevoerd. Wanneer dat het geval is, kunt u bijvoorbeeld eisen dat de garage de zaken herstelt. Als dat niet werkt, kunt u wellicht schadevergoeding eisen. Het inzetten van deze remedies is steeds afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Wij zullen in dit artikel uitleggen wanneer u schadevergoeding kunt eisen als de garage de reparatie niet goed heeft uitgevoerd.

Garage krijgt auto niet gerepareerd

Stel dat u een probleem heeft met een garagebedrijf omdat zij het gebrek aan uw auto niet kunnen vinden of dat de reparatie te lang duurt of dat men een onnodige reparatie verricht of dat de auto na reparatie weer kapot is of dat men uw auto niet gerepareerd krijgt. Maar u ontvangt wél een hoge factuur. De garage sommeert te betalen of u heeft al betaald, maar achteraf bent u het daar niet mee eens. U wil de schade verhalen op het garagebedrijf. Kan dat? Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om de schade op het garagebedrijf te verhalen als blijkt dat de garage de auto niet (goed) gerepareerd krijgt.

Zorgplicht van de garage

Om schadevergoeding te kunnen eisen, moet u onder meer aantonen dat er sprake is van een tekortkoming van de garage. Op de garage rust een wettelijke zorgplicht (ex artikel 7:401 BW). Deze zorgplicht houdt in dat de garage als opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen. Er is sprake van een tekortkoming als de garage niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelende vakgenoot mag worden verwacht. Dat is mogelijk het geval wanneer de garage het probleem aan de auto niet kan vinden, de reparatie te lang duurt, de garage een onnodige reparatie heeft verricht, de auto na reparatie weer kapot is of de garage krijgt uw auto niet gerepareerd. In deze gevallen heeft de garage de reparatie wellicht niet goed uitgevoerd. In deze gevallen kunt u mogelijk de door u geleden schade verhalen op de garage. Dat kan door het garagebedrijf aansprakelijk te stellen.

De auto na reparatie weer kapot

Recentelijk heeft de rechter zich in een kwestie in hoger beroep uitgelaten over de zorgplichtschending van een garage (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:177). In deze uitspraak had een klant in mei 2014 een auto gekocht van een particuliere verkoper. Kort voordat de verkoper de auto aan de koper had geleverd, was de auto in april 2014 naar de garage gebracht voor een reparatie, het vervangen van een kapotte turbo. In juni 2014 had de koper een grote onderhoudsbeurt aan de auto laten uitvoeren. Na enkele maanden gaat de turbo echter weer stuk. De koper heeft de garage aangesproken, omdat na onderzoek was gebleken dat een defecte/vervuilde roetfilter er de oorzaak van was dat de auto na reparatie en onderhoudsbeurt weer kapot is gegaan. De rechter oordeelde dat het op de weg van de garage lag om bij de onderhoudsbeurt ook het roetfilter te controleren. Dat was niet gebeurd en daarom had het garagebedrijf zijn zorgplicht geschonden. De garage was gehouden om de schade te vergoeden van de klant.

Schadevergoeding eisen van uw garage

Wanneer uw auto na een reparatie wederom kapot gaat en u vindt dat de garage de reparatie niet goed heeft uitgevoerd, dan kunt u mogelijk het garagebedrijf aanspreken voor de schade die u heeft geleden. U kunt dan, wanneer aan alle wettelijke vereisten voor aansprakelijkheid zijn voldaan, schadevergoeding eisen van de garage. Dat kunt u doen door de garage aansprakelijk te stellen. Let wel dat alleen het aantonen van de tekortkoming niet voldoende is om tot aansprakelijkheid te komen. Er moet ook voldaan zijn aan het vereiste van causaal verband. Zo oordeelde de kantonrechter in een zaak dat de klant niet kon aantonen dat de werkzaamheden van de garage verband hielden met de gebreken aan de auto. Als u het causaal verband niet kan aantonen, dan wordt uw vordering mogelijk op die grond afgewezen (Rechtbank Gelderland 2 maart 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1236).

Vragen?

Wanneer uw garage de reparatie aan uw auto niet goed heeft uitgevoerd en u vraagt zich af of de garage aansprakelijk kan worden gesteld, kunt u altijd contact met ons opnemen.

^ Naar boven