Oplichting door koper of verkoper

Het komt steeds vaker voor dat een koper of verkoper wordt opgelicht bij het kopen of verkopen van een auto. Het is daarom van belang om altijd alert te zijn. Auto oplichting komt in vele vormen voor.

 

In artikel 326 Sr is oplichting strafbaar gesteld. De autokoper of verkoper heeft dan niet de bedoeling om voor de auto te betalen of deze te leveren. Deze is erop uit u te misleiden en bewust zichzelf of een ander te bevoordelen. Meestal gebruiken de oplichters een valse naam of een valse hoedanigheid. Op deze manier misleiden ze de koper of verkoper. Dan lijkt het alsof ze een betrouwbare koper of verkoper zijn maar uiteindelijk kloppen de gebruikte contactgegevens bijvoorbeeld niet. Of hebben ze deze via identiteitsfraude verkregen. Stuur dan ook nooit een kopie van uw legitimatiebewijs en/of andere persoonlijke gegevens naar een onbekende door. Ook kunnen ze gebruik maken van listige kunstgrepen. Hierbij kan gedacht worden aan een valse betaal- of bankieren app of fraude met online advertenties.

Internetoplichting

Bij internetoplichting wordt een auto door een verkoper via een online advertentie aangeboden. Veel voorkomende websites zijn: Marktplaats, Autoscout 24, Speurders en eBay. Via deze websites is het gemakkelijk om met een verzonnen naam en een aangemaakt e-mailadres te adverteren. Er wordt niet gecontroleerd op juiste naam- en adresgegevens. De oplichters bieden dan zelf een geadverteerde auto als verkoper aan of reageren als potentiële koper op uw eigen verkoopadvertentie. Bij auto oplichting verklaart een koper meestal direct dat hij heel graag uw auto wil kopen. In sommige gevallen bieden ze meteen de vraagprijs of zelfs daarboven. Wanneer dat gebeurt, moet u al op uw hoede zijn. Ook als de oplichter aangeeft dat hij de auto niet kan komen bekijken, omdat hij zich bijvoorbeeld in het buitenland bevindt, moet u opletten. Meestal zijn ze dan bereid transport te regelen en alle kosten op zich te nemen. Vaak spreken deze oplichters geen Nederlands maar Engels.

Auto gestolen tijdens proefrit

Helaas komt auto oplichting ook voor wanneer een zogenaamde koper de auto steelt bij een proefrit. Geef daarom nooit zomaar uw auto mee. Oplichters die een auto tijdens een proefrit willen stelen, zijn vaak goed voorbereid. In veel gevallen worden de kentekenplaten tijdens de proefrit van de auto afgehaald of verwisseld. Daarna kunnen de oplichters de auto gemakkelijk transporteren of in een garage stallen. Vervolgens kunnen zij de auto omkatten, demonteren voor onderdelen of de auto naar het buitenland exporteren. Het wordt dan moeilijk om de auto of de oplichters te achterhalen. Wanneer u de situatie niet vertrouwt, kunt u de verkoop beter afbreken. Mocht u toch besluiten om een proefrit toe te staan, rijdt dan altijd zelf mee. Vraag de potentiële koper dan ook vooraf een geldig rijbewijs te tonen.

Aangifte van auto oplichting

Heeft u voor een auto betaald, maar de auto niet geleverd gekregen? Of heeft u de auto verkocht zonder dat het geld daadwerkelijk op uw bankrekening is gestort? Of is de auto niet geleverd conform de afspraken? Dan bent u als koper of verkoper mogelijk slachtoffer geworden van auto oplichting. In dat geval is het belangrijk dat u zo snel mogelijk aangifte doet bij de politie. Dit kan via internet of op het politiebureau. Wacht hier niet te lang mee. Hoe korter geleden de auto oplichting hoe groter de kans dat de politie de daders nog kan achterhalen. Nieuwe informatie die van belang is voor de aangifte kan later altijd nog aangevuld worden. Probeer ook zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Denk hierbij aan correspondentie, de advertentie, een foto en het eventuele betaalbewijs. Meldt het ook bij de betrokken instantie (Marktplaats, AutoScout24 ect.), zodat zij ook actie kunnen ondernemen. Als gespecialiseerd advocaat in autozaken kunnen wij u bijstaan in dit traject. In sommige gevallen is het mogelijk om de politie de betrokken auto in beslag te laten nemen, zodat de oplichters niet kunnen overgaan tot doorverkoop of export. Vervolgens kunnen we middels een klaagschriftprocedure proberen de auto terug te vorderen.

Schadevergoeding

Een schadevergoeding kan gevorderd worden wanneer de oplichter wordt vervolgd en voor een rechter terecht moet staan. Wanneer de autokoper of verkoper door de rechter schuldig aan oplichting wordt bevonden, kan hij bepalen dat de oplichter de geleden schade aan u moet terugbetalen. Dit is alleen mogelijk als u een verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend. Dit kan door u te voegen als benadeelde partij in het strafproces.

 

Wanneer de persoonsgegevens van de oplichter bekend zijn, is het ook mogelijk om via een civielrechtelijk traject de oplichter te dwingen uw geld terug te laten betalen. In een dergelijk geval stellen wij een vordering in wegens wanprestatie, onrechtmatige daad of onverschuldigde betaling. Een overeenkomst die door misbruik van omstandigheden, bedrog of dwaling tot stand is gekomen, is vernietigbaar. Met een vonnis van de civiele rechter kan er door een deurwaarder beslag worden gelegd op bijvoorbeeld inkomen, goederen en bankrekeningen. Een vonnis blijft 20 jaar geldig. Als na een aangifte blijkt dat de politie weinig voor u kan betekenen en/of het OM niet tot vervolging overgaat, zijn er dus nog diverse andere mogelijkheden om de oplichter aan te spreken.

Voorkomen van auto oplichting

Teneinde oplichting te voorkomen, probeer zo veel mogelijk informatie over een auto te verzamelen en controleer de gegevens van de koper of verkoper. Vergelijk de auto met soortgelijke auto’s, prijzen en kilometerstanden. Zorg dat u de APK, de kentekenpapieren en de tenaamstelling controleert. Wanneer u twijfelt aan de hoedanigheid van de koper, verkoper of staat van de auto dan kunt u altijd een deskundige inschakelen.

 

Koop of verkoop de auto nooit zonder dat u of de ander de auto heeft gezien. Kies altijd voor veilige betaalmethodes. Let op bij misleidende verkoopadvertenties. Zeker wanneer een auto en de verkoopprijs te mooi zijn om waar te zijn. Leg de (ver)koopafspraken vast. Wanneer u zelf overgaat tot aankoop van een auto, lees dan altijd de overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden goed door.

 

Bent u slachtoffer geworden van auto oplichting door een koper of verkoper en heeft u een advocaat nodig, dan kunt u altijd contact opnemen met SMART Advocaten.

^ Naar boven