Overige

De website auto advocaat geeft informatie over diverse juridische auto gerelateerde geschillen. In het hoofdstuk ‘aankoop auto’ wordt ingegaan op allerlei aspecten rondom de aankoop van een gebrekkige auto. Daarbij is een onderverdeling gemaakt tussen de aankoop van een gebrekkige nieuwe en tweedehands auto.

Auto en reparatie

Wie een auto bezit, zal deze moeten onderhouden. Helaas ontkomt men er ook niet aan dat er af en toe reparaties aan een auto moeten worden uitgevoerd. Dit gaat niet altijd goed. In een apart hoofdstuk wordt ingegaan op meerdere kwesties rondom niet of slecht uitgevoerde reparaties.

Auto en schade

Bijna iedere auto neemt aan het verkeer deel. Het hedendaagse verkeer is erg druk. Daarbij kunnen er ook ongevallen en schade ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de kop-staartbotsing en een aanrijding met een fietser. Er kunnen dan gemakkelijk discussies ontstaan over de aansprakelijkheidsvraag. Ook kan iemand letsel hebben opgelopen en de schade willen claimen. In een apart hoofdstuk wordt hierop ingegaan.

Auto en ongevallen

Bij een ongeval kunnen er ook andere zaken om de hoek komen kijken. Wanneer de verkeersfout dermate ernstig is, is het mogelijk dat het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaat. Dit kan erg ingrijpend zijn. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt daar aandacht aan besteed.

Auto en verkeersrecht

Wanneer een auto aan het verkeer deelneemt, zijn er allerlei regels om dit soepel te laten verlopen. Deze regels zijn neergelegd in het verkeersrecht. Dit verkeersrecht is verspreid over het burgerlijk recht, het strafrecht en het bestuursrecht. In het verkeersstrafrecht zijn de reacties op onwenselijk verkeersgedrag opgenomen. In een apart hoofdstuk wordt daarop ingegaan.

Tot slot

Tot slot zijn er overige auto gerelateerde kwesties. Als koper of verkoper kunt u slachtoffer worden van auto oplichting. Bijvoorbeeld als de koper gebruik maakt van een valse betaal app. Ook kan uw auto in beslag worden genomen. U zult uw auto dan weer terug willen krijgen. In een afzonderlijk hoofdstuk komen de overige auto gerelateerde kwesties aan bod.

 

Wanneer u na het lezen van onze website nog vragen heeft over een juridische auto gerelateerde kwestie, kunt u altijd contact met ons opnemen.

^ Naar boven